opuštěná místa

odkazy

kmp

czech_lit

saspi

vanili

cechura

epika

nava


jsme na facebookuTak už jednak víme, k čemu může sloužit při dokumentaci literárního života facebook či facebookové stránky, jednak se dovídáme, že už se zase veřejně spalují knihy. A to opět nikoli knihy ledajaké: vždyť naposledy se takto veřejně pálily knížky Bohumila Hrabala  – a jest otázkou, zda ti, kdo se tenkrát k statečnému a srdnatému činu knihopaličství odhodlali, jsou po třiceti letech na to ještě pyšní nebo dokonce ještě pyšnější.  Jenže raději zpět k zmíněnému facebookingu: stal se totiž dějištěm literární provokace, literární repliky, literární polemiky či jak chcete, také se dá v tomto případě mluvit o seanci potrefeného literáta v roli performera atp.

O co ale kráčí? Nuže, poeta Jan Těsnohlídek ml., vzdálený potomek Rudolfa Těsnohlídka  – autora Lišky Bystroušky – a nejnovější, možná také úplně nejmladší nositel prestižní Ortenovy ceny za literaturu, si zkraje tohoto letopočtu usmyslel, že „veřejně“ spálí knihu jiného laureáta „Ortenovky“, totiž básníka a esejisty Jaromíra Typlta. Ze svého aktu pomsty, o němž vzápětí pomeditujeme, pořídil patřičnou dokumentaci a dokumentární fotografie vyvěsil na facebookové stránky. Zři, národe! Facebookování se vyhýbám jak čert kříži, takže nevím, zda upalování díla Typltova doprovodil Těsnohlídek ml. ještě nějakým křepčením, rituálními tanečky či litanickým prozpěvováním své vlastní nelitanické poezie. Ani není povědomo, jak Typlt hořel, zda dobře či špatně, zda se z Typltova opusu valil smrdutý dým nebo se vznášel z něho libý kouř, ani o tom nemám zdání, nicméně můžeme po dlouhé době zaznamenat další literární autodafé. Pomyslně řečeno zase jednou hranice nebo hranička vzplála, byť nikoli na břehu Rýna, nýbrž v Těsnohlídka ml. facebookových stránkách.

Leč proč a nač mladý básník učinil, co učinil? Prehistorie je zhruba takováto: literární obtýdeník Tvar připravil anketu o možnostech či nemožnostech současné angažované poezie – a Těsnohlídek ml. do ní místo standartní odpovědi zaslal dvě básně, z nichž jedna byla otištěna (Tvar 20/2010). Možná byla dobrá, možná nebyla moc dobrá, možná byla dosti prostotvará, míníme, možná dokonce vůbec nebyla dobrá, i když v žádném případě nebyla „blbá“, jak poněkud zavile a zaslepeně tvrdí kulturní týdeník A2 nepřátelskými slovy Karla Kouby, rozhodně však nebyla pochopena. Přinejmenším některými čtenáři nebyla ani trochu pochopena, a to především trojicí dřívějších nositelů Ortenovy ceny za literaturu, již uvedeným Typltem, dále básníky Martinem Langrem a Jonášem Hájkem. Tato ať svatá či nesvatá trojice si medle oděla mravně neposkvrněné roucho nenávistných a především nic nechápajícím a pochopit nechtějících novodobých inkvizitorů – a obořila se v letošním Tvaru č. 1 ve společném protestu jako jeden muž na mladého literáta, využívajíce všech možných myslitelných kalibrů. V současnosti se vraždí česká kniha, ještě předtím se zmínění tři samozvaní inkvizitoři pokusili podobně „zavraždit“ či smést z tuzemského povrchu zemského jiného básníka.

Kdyby polemizovali s kvalitou nebo nekvalitou jeho básničky, nic by nebylo přirozenější, leč ti tři přišli s učiněnou prokurátorskou smrští obvinění: že totiž báseň Těsnohlídka ml. je zločinně rasistická, zastřeně dokonce antisemitská, div že ne goebbelsovská. Nejde pouze o to, že autorovu publicistickou a především černě parodistickou explikaci a jeho záměrně ironickou montáž rasistických a xenofobních výroků tři básníci (též záměrně?) nepochopili ani za mák, zvlášť prožluklé ale je, že jí dychtivě podsouvali s katanskou intonací a pacholkovskou vehemencí to, co v ní jednoduše není ani v náznaku. Resp. pouze ve stylizovaném parodickém náznaku. Asi tak, jako kdyby třeba na větu „Nemám rád aligátory!“ zazněl v odvetu nepříčetný domovnický řev: „Ty židobijce hnusnej! Ty náckovskej zaprodanče!“ Našinec by dozajista zkoprněl – a být při tom aligátor, jat zděšením by se určitě vytratil tak rychle, nakolik to aligátoři dovedou, jenom aby k jeho sluchu nedolehlo něco ještě horšího. Těsnohlídek ml. zareagoval tak, že před facebookovými zraky, jak jsme konstatovali, veřejně spálil knihu Typltovu. Jenomže proč zrovna a jedině Typltovu? Že by právě on a ne ti druzí dva byl pisatelem nebo dokonce iniciátorem nic nekapírujícího a policajtsky kultovního básnického nařčení? Stejně by se opravdu slušelo a patřilo, aby Těsnohlídek po Typltovi takto zálibně usmažil na pekáči ještě poezii Langrovu i Hájkovu a zvědavci by si to na facebooku pouštěli znovu a znovu. Možná ji však všehovšudy neměl po ruce, takže může dřív nebo později dojít ještě na náležité užhavení Langera a poté i Hájka. Prozatím pochopitelně pouze jejich sbíreček, to nezabere tolik času.

Hořiž, hořiž, Jene Huse, ať nehoří naše duše, zpívávalo se při podobných autodafé namířených proti evangelíkům za časů Koniášových, v epoše básníka jezuitského, kterého si momentální pan prezident cení více než nynějšího Tomáše Halíka.  Zaujatě nepochopený či zkresleně pochopený Těsnohlídek ml., autor údajného „rasistického prohlášení“ a básník, který prý podle Typlta a spol. chce hodit bombu do každé vietnamské večerky, což je mu nesmyslně házeno na hlavu, není žádný podprůměrně urputný trotl, jak se urážlivě tvrdí v A2. Nesymbolickým upálením Typltovy knížky jako by mladý básník dal podstoupit očistnou zkoušku ohněm tomu, kdo je pln zloby a žluče.  Možná to bylo laciné gesto.  Leč nešlo v něm o titěrnou literární polemiku, ale o gesto nesouhlasu, namířené proti chorobně se šířící ignorantské indolenci, proti bezuzdnému spílání bez argumentů nebo prostřednictvím lživých argumentů. A to se dá připodobnit k myšlení těch, kdo se snaží někoho osočit opravdu za každou cenu a jen aby sami sebe předváděli na odiv – co na tom, že v šeredném zrcadle a světle. Přitom, jak víme z Tenghize Abuladze, takoví inkvizitůrci bez váhání a bez zádrhelů krvelačně vyšťárají i černou kočku v noční tmě. A to i když tam vůbec není.


9 Responses to “Zápisník dr. No 2.9”

 • Typlt:

  Česká gramotnost silně upadá, a zdá se, že se to týká i akademické obce. Převyprávění našeho textu ve Tvaru způsobem, jakým to bylo učiněno zde, by se snad dalo pochopit u cizince, který ne tak docela rozumí významu vět. Napsali jsme – abych to převyprávěl po svém -, že se kdosi stylizuje do role, kterou ale tak úplně nezvládá, takže se z toho nakonec stává hodně nebezpečná hra s ohněm. Text je natolik nekvalitní, že na sebe upozorňuje jenom tohle pochybné „téma“ – a důvod přitom není jasný. Takhle jsme to napsali, ale ne každému se to takhle chce číst. Raději si to dolže. Tohle vyučujete, dr. No?

 • Roman:

  Nevím tedy, ale počítejme…Narození R.T.1882 a smrt 1928. Měl-li by to být dědův strýc Jana Těsnohlídka (narozen 1987), jak rád tvrdí ( http://www.novinky.cz/kultura/salon/199813-syrovost-si-pleteme-s-fnukanim-rika-basnik-jan-tesnohlidek-ml.html ), musel by se každý ze synů narodit kolikaletému otci?
  Možná bych příště napsal něco o šikovných a ohebných obchodníčcích.

 • Ton. Lap.:

  Pro informaci, zde onen text:

  Jan Těsnohlídek ml.
  rasistická poezie

  tohle je rasistická poezie –
  nemá ráda cikány
  nemá ráda negry
  nemá ráda vietnamce
  rasistická poezie je
  proti islámu

  rasistická poezie říká že
  cikáni kradou že
  všichni cizáci by měli odjet
  tam odkud jsou protože
  tady dělaj jenom bordel!
  chtěj bydlet v našich domech!
  chtěj spát s našema holkama!
  chtěj převychovávat naše děti!
  chtěj dělat naši práci!
  chtěj ji dělat zodpovědnějc & za míň!

  rasistická poezie je
  o strachu z cizích
  zvyků cizích lidí divnejch barev!
  rasistická poezie je o strachu ale
  nebojí se –
  sere na všechny kecy o
  m u l t i k u l t u r n í společnosti říká že
  neni správný
  otevřít v zoo všechny výběhy a
  nechat to tak
  říká že
  to nemůže dopadnout dobře že
  je potřeba se připravit je potřeba zastřelit
  nejbližšího negra! je potřeba
  chodit v tlupách a pobíjet cikánský tlupy!

  rasistická poezie zakazuje jíst kebab!
  rasistická poezie zakazuje burky!
  rasistická poezie maluje karikatury mohameda!
  rasistická poezie mrdá mohameda do zadku!
  rasistická poezie – p ř í s n ě – zakazuje
  nakupovat ve vietnamskejch večerkách!
  rasistická poezie říká že
  je potřeba krást ve vietnamskejch večerkách!
  je potřeba hodit bombu
  do každý vietnamský večerky!

  rasistická poezie vyzývá k boji!
  rasistická poezie je radikální je
  nacionalistická
  rasistická poezie je nezbytná je aktuální a
  zaslouží si pozornost!

  (Převzato z časopisu Tvara 2010/20. Báseň je k dispozici i na facebookové stránce autora.)

 • Typlt:

  Už jsem vás pochopil. Ano, vlastně máte pravdu. S Hájkem a Langerem jsme teď za blbce a těžko se to obhajuje. Asi jsme si to trochu dolhali sami. Byl bych rád, kdyby se celá ta malicherná „kauza“ už nerozmazávala. I když mi Těsnohlídkův text pořád připadá nezvládnutý. Můžete svůj článek stáhnout?


  • CO JE TOHLE ZA SVINSTVO?
   Někdo zneužil moje jméno. Prosím dr. No, aby předchozí příspěvek (7. 4.) z diskuse vymazal – můj názor na celou kauzu zůstává stejně striktní, jako byl. To, co Těsnohlídek zveřejnil, především není báseň – a není to ani cokoliv, co by dávalo smysl. Tvar neměl nic takového tisknout.


  • Podvržený příspěvek se od 8. dubna šířil i prostřednictvím Těsnohlídkova Facebooku. Dr. Novotný jako provozovatel stránky by mohl pomoci zjistit, kdo za tím stojí, protože tam pravděpodobně uvedl i e-mail.
   Prosím ho o to.


   • Zadaný e-mail je Váš (celkem předvídatelně), příspěvek ze 7. dubna byl odeslán z veřejného počítače Národní knihovny (detaily zveřejňovat nebudeme). Mazat příspěvky se nám poněkud příčí, ale označili jsme jej (věřím) zřetelně jako neplatný. Redakční systém byl navíc upraven tak, aby autora komentáře informoval; příště tedy nebude možné zneužít cizí adresu.
    P. S. Dr. Novotný – ač vážený člen redakčního týmu – není provozovatelem těchto stránek.

  • Jonáš Hájek:

   Ty věty ze 7. dubna rozhodně nepsal Jaromír Typlt. Za sebe mohu říci že ze své účasti na polemickém textu „Adresováno nositeli Ceny Jiřího Ortena“ bych neubral ani háček.

Leave a Reply

kniha týdne

sojka_regaly
July 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
< Jun Aug >

dívka týdne

divka_tydne_299

komentáře

 • Ivo Fencl { Čítám recenze od Františka Fuky na jeho stránkách, na chvíli mě napadlo, že by mohlo... }
 • Ivo Fencl { Poprosil jsem spisovatele Jana Koubka (autora výborného románu Matky), aby mi jeho partnerka Zuzanin dech... }
 • Cyril NAVRÁTIL { Jsem mladým začínajícím autorem a bývalým studentem FF UK a nyní (1.9.) začíná má crowdfundingová... }
 • kohoutek ze zlaté kuchyně { Líbí se mi váš styl psaní. Dobrá práce! }

anketa

Dělá Středisko západočeských spisovatelů dost pro literaturu v regionu?

zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

LZ banner

Morris & Woody