opuštěná místa

odkazy

kmp

czech_lit

saspi

vanili

cechura

epika

nava


jsme na facebookuŽádný učený prý ještě z nebe nespadl (ačkoli tento pocit lze mít občas od počátku!), leč není hanbou přiznat, že něco nevíme nebo že o něčem nemáme sebemenší tušení. Jakoukoli zvědavost je dozajista žádoucí udržet v přijatelných mantinelech, zato zvídavost by měla mít až na výjimky zelenou. Tak i v následujícím případě. Přečetli jsme si totiž, že jeden (máme ho jmenovat, nemáme ho jmenovat? není to nakonec absolutně jedno?) nejmenovaný západočeský spisovatel je „prozaikem, redaktorem a kritikem na literárním serveru www.saspi.cz“.

To zní opravdu zajímavě, zvláště když jsme o uvedeném serveru vskutku nikdá či nikdy neslyšeli ergo nevíme o něm zhola nic. Je to ale chyba? Máme si to vyčítat? Vysypat si popelnici na kritickou pleš? Totiž v případě, že by šlo o něco důležitého? Co to ale může být u sta hromů za literární server aneb jakýpak je to literární služebník? Čemu pomáhá, pomáhá-li? Rovněž se lze tázat, zda pomáhá vůbec něčemu nebo aspoň něčemu? Kdo je v tomto směru dokonale informován, nemusí v nynějším Zápisníku dr. No číst ani o řádek víc a může si spokojeně zamnout ruce, nakolik je znalejší věci, pokusme se ale i s jinými neinformovanými nebo nedostatečně informovanými zvídavci přijít této záležitosti trochu na kloub nebo alespoň na kloubek. Nuže, co to může znamenat, tahleta saspi nebo tohleto saspi nebo dokonce i tenhleten saspi? Ani jednu z daných variant totiž nelze na začátku pátrání vyloučit. Určitě nejde o překlep a tudíž ani o imperativ, který by pak zněl: Zaspi! Prázdniny jsou pryč, k zaspání by nemělo docházet. Takže k věci – neboli k saspi.

Co bychom si povídali, zjistit se to dá poměrně snadno, jenže když už jsme opatrně pootevřeli tuto Pandořinu skříňku, bylo by pravděpodobně nejlepší nebo nejrozumnější, kdybychom ji natotata zase zavřeli, uzavřeli a nepozorovaně se od ní vzdálili přinejmenším na sto honů. Možná i na tisícovku honů. Ono „saspi“ je totiž mailová zkratka pro instituci či podnik, jež a jenž se ouředně nazývá Společenství amatérských spisovatelů. Leč ouha, tímto zjištěním si dr. No pohříchu nikterak zvlášť nepomohl. Copak společenství, budiž, s tím si lze vědět rady, co však může znamenat definice nebo charakteristika „amatérský spisovatel“? Bodejť by si dr. No věděl rady, když se s ničím takovým ještě nesetkal! Zná amatérské filmy, amatérské fotografy, pochopitelně amatérská či ochotnická divadla, dlouhá léta se setkával s označováním fotbalových celků z nižších tříd za „amatéry“, ale amatérský spisovatel? Tolik desetiletí být pečený vařený v literárním životě, a přitom nevědět či zdání nemít, o co kráčí, když se řekne „amatérský spisovatel“? Pisatel této rubriky se opatrně pozeptal toho i onoho, leč nepochodil. Buď to dotázaní opravdu nevěděli, anebo se rovněž pokládají za amatérské spisovatele a stydí se to přiznat. Nutno zřejmě v rozlousknutí záhady jménem saspi pokročit ještě o pár pídí dál. Piďme se tudíž píď po pídi.

Již základní údaje jsou svým způsobem výmluvné. Dočítáme se, že na tomto serveru je přítomno plných 37 038 příspěvků (během zkoumání jich přibylo ještě 15) vzešlých z pera či z počítače dohromady 5 509 autorů. Opravdu: Pěti tisíc pěti set devíti amatérských spisovatelů! To by byl leckde beznadějně vyprodaný fotbalový stadion. To nejlepší přijde nyní: na serveru se v současnosti dá najít či reálně existuje neméně než 374 984 komentářů k jednotlivým „dílům“ figurujícím na serveru saspi. Opět jich během pár chvil přibylo, přitom nikoli něco málo, ale více než stovka! Plodnost amatérských spisovatelů, jak si oni sami říkají, je obdivuhodná. Mnohem méně jsme si ale věděli rady s datacemi: server je nepochybně v provozu pořád, dozajista fungoval i v posledních srpnových dnech, ale kupříkladu nejnovější Literární almanach (s texty členů Společenství) pochází z dávného prosince 2008 a podobné letopočtové nejasnosti vznikají i jinde.

Dost možná k nim dochází taktéž naší vinou, nemusíme přece úplně všemu rozumět a všecičko ihned pochopit. Pospěšme raději k autorům z cechu Společenství amatérských spisovatelů a k jejich dílům či dílkům, prózám a veršům, poněvadž to je kolikrát docela náramné čtení. Ačkoli náramné jedině v uvozovkách! Co je důležité: texty jsou vesměs podepsány pseudonymy nebo všelijakými krycími označeními, leccos z toho však stojí za upozornění. Slyšme: figurují tu pisatelé i pod velmi roztodivnými jmény jako kupříkladu Annůn, elsemera, duddits, asi, Beduin, je tu i Khalia Jasnozraká či MarkízDeSade (ano, Markíz, žádný markýz!) apod. Z nekonečné řady pseudonymů příslušníků amatérského společenství při letmém surfování po serveru asi nejvíc upoutá básnířka podepisující se Umouněnka, tolik neodbytně se ve svých verších ptající: „A kde je ten muž?“

Nevíme, leč některé texty jsme přesto začali se zájmem číst, pokud se soubory s nimi daly otevřít, zpravidla jsme ale se čtením téměř okamžitě více než ulekaně, ba i zděšeně přestali. Pravda, každý má či může mít své gusto. Někdo by se možná i začetl. Co dále: zájemcům má být nápomocen žebříček Top 20, v němž ovšem nalezneme celých 30 „top“ příspěvků, slovy třicet, nikoli dvacet. Je krásné býti kučeravým, praví klasik, a my dodejme: a mít v Top 20 hned 30 top textů! Názvy jednotlivých povídek či próziček též bývají nemálo výmluvné, proč tudíž neuvést alespoň pár příkladů: O osamělém Stromě, Konečně sami, O čuníku Mojmírovi, Z těžce intimního deňýčku, Připaž mi, prosím, Bordel v hlavě, Úvahy o panictví, Mám psa, Komu dáš své srdce… Spíše náhodou než ze zvědavosti jsme si zběžně pročetli rádobyveselou báseň Kalhotkový vývoj (myšlenka její jest asi ta, že dnešní dívky cupitají po světě bez kalhotek), leč nebyli si pak jisti, zda těmto veršům v roce 2011 opravdu porota přidělila jedničku, nebo nikoli. Tak či onak, ve zmíněném žebříčku se tato zjevně nefilosofická básnička houževnatě drží už několik let v popředí, jelikož nějakou „amatérskou“ konkurenci na serveru asi příliš neprovokuje.

Amatérští spisovatelé, amatérští spisovatelé… Oni sami se, jak se tady dovídáme, oslovují „psaví přátelé“ a zní to určitě mnohem poetičtěji. Leč případný název instituce, totiž Společenství psavých přátel, by obstál z úředního pohledu jen stěží. Je záhodno se také zmínit, že dané společenství pořádá (přinejmenším v minulosti určitě pořádalo) Mistrovství České republiky v „amatérském tvůrčím psaní“ a součástí hlavní ceny pro vítěze soutěže je dokonce i pozemek na Měsíci, což určitě není zanedbatelná záležitost čili není k zahození. Kdo ho má? Kdo by o něj nestál? Pojem “tvůrčí psaní“ (pokud členové vědí, o co v něm skutečně kráčí) má však k výtvorům psavých přátel podstatně blíž. Nuže, co ještě? Když se dr. No pokoušel zjistit, co by mohlo být v jedné rubrice serveru, kliknul na ni (nejsa nikdy členem a počínaje si takto zcela poprvé), načež se na displeji i s tiskovou chybou záhy objevilo toto ultimativní sdělení: „Byl jste odhlšen pro dlouhodobou neaktivitu.“ Určitě byl dr. No z čehosi (jenže z čeho vlastně?) „odhlšen“ právem, zvláště když dlouhodobě a neaktivně o serveru zhola nic netušil!

Co dál? Server saspi čili internetová tribuna Společenství amatérských spisovatelů má i jakýsi odborný velín, sestávající z osmi „redaktorů on-line“. Ti se podle všeho vyjadřují k jednotlivým zaslaným textům a nějakým způsobem nad nimi drží ochrannou ruku, pokud to uznají za potřebné. K této osmičce čili k faktickému presidiu amatérských spisovatelů v Čechách patří i jeden západočeský literát, který ve Společenství funguje pod pseudonymem Čuk. My dříve narození naráz zalitujeme, že z kdysi slavného páru Čuk a Gek se nebohý Gek někam vytratil, možná dokonce ufrnkl do jiného, gekovského společenství. Dovídáme se, že Čuk mezi literárními amatéry působí již nejméně 122 měsíců (naposledy přispěl svou redakční troškou nyní v srpnu) a – rozumíme-li tomu správně – jeho rukama či očima či jeho redakční opaterou doposud prošlo 12 410 příspěvků (ano, proboha, dvanáct tisíc čtyři sta deset!) a posléze se tu píše, že také 16 073 přístupů. Tomu moc nerozumíme, leč nic nevadí. Prostý rozum napovídá, že onen pan Čuk k něčemu přistoupil již 16 073 krát a budiž mu přáno k něčemu i nadále redakčně přistupovat.

Leč Čuk Nečuk, Gek Negek, přiznejme si, že hry bývají jednou dětinské, jednou dospělácké, leč bývá nezbytné si vymezit jejich pravidla. Nechceme nikomu křivdit, obáváme se však, že z těch 5 509 pisatelů si ani jeden (nebo že by aspoň jeden jediný?) nezaslouží přídomek „spisovatel“. Psavý přítel, prosím, zájemce o tvůrčí psaní, to také může být, ale spisovatel? Ani omylem, řekl by vnuk dr. No. Spisovatelé to opravdu nejsou ani náhodou. Možná sepisovači, možná spisovači, zcela určitě i opisovači. A že si těch pět tisíc lidiček říká „amatérští spisovatelé“, to se zdá být buď hloupoučký žert, anebo jde o prachsprosté přisvojování si něčeho, co jim nenáleží.


26 Responses to “Zápisník dr. No 7.36”


 • Vidíte a já naopak tleskám všem, kdo si troufnou podlehnout puzení a našeptávání sfér! V době, kdy se náš jazyk tísní mezi zkomoleninami různých slangů, lidé u jednoho stolu se dorozumívají smskami a při větách typu „čtěte“ prchajíce zalézají i do myších děr, já osobně říkám „Zaplaťpánbu za tyhle dary!“.
  Osobně navštěvuji některé skupiny a portály a nevadí mi, že tam jsou třeba jen malé oblázky v písku. On i ten písek totiž znamená svědectví o kultivaci člověka, představte si.

 • Petr Kersch:

  Dovoluji si podotknout, že já jsem rovněž evidován mezi těmi 5509 amatérskými spisovateli, protože před asi deseti lety jsem zasílal do SASPI své příspěvky a své komentáře k tam vyskytujícím se jiným dílkům. Všechny moje příspěvky, uveřejněné v Saspi, byly nezávisle na Saspi paralelně přijaty k publikování na jiných serverech – o papírových publikacích ani nemluvě. Všechno to bylo bez honorářů (stejně jako je tomu všude v Česku dnes). V té době jsem začínal se svými literárními prozaickými pokusy. Se zájmem jsem si pročítal na Saspi komentáře čtenářů, dovídal se o tom, jak oni – o dvě, tři generace mladší – vidí svět, o kterém píšu. Některé své dohady o vědomostech a názorech mladých lidí u nás jsem si potvrdil, některé opravil – a podotýkám, že většinou k lepšímu.
  Přestal jsem posílat své příspěvky do Saspi, protože podle svého zvyku jsem je posílal neanonymně, a pořadatelé (redaktoři on-line) mne přímo požádali, abych se jim do Saspi nepletl. Dovolil jsem si totiž napsat satirickou pohádku, kde jsem zesměšnil známou autorku Zoru Šimůnkovou, která zaplevelila Saspi během několika dní asi 30 literátskými dílky (povětšinou známými odjinud). Pohádka má titul Racci a můžete si ji tam dodnes najít po dvojím kliknutí.
  Petr Kersch

  • Čuk:

   Dobrý den, Petře,
   k zmiňovanému chování redaktorů se nemohu vyjádřit, zřejmě povídka Racci vyšla v roce 2005, taktéž jako povídky Z.Š. Já jsem v Saspi od roku 2006. Nikdo z tehdejších redaktorů už v Saspi nepůsobí, ani žádný Váš text tam není publikován.

 • Petr Kersch:

  Zdar, Čuku! Klikněte si v Saspi v rubrice Publikace / Vyhledávání na pseudonym Tisifoné.
  K tomuto pseudonymu byl připojen můj profil včetně jména, ale to zmizelo – příspěvky jsou tam pořád. Už je nikdo nečte, je to (i pro mne) historie.

 • Pavel Šimík Šíma:

  Zdravím. (pro Dr. No)

  Po přečtení tohoto článku jsem nucen napsat, že se mi nelíbí, jak jeho autor haní literární server (jeden z mnoha v ČR) a dělá si šoufky z jednoho z jeho redaktorů. Pokud se vám SASPI nelíbí, vyhýbejte se mu obloukem. Nikdo vás nenutí zde číst, psát komentáře (po registraci) či se jakkoliv zamýšlet nad různými čísly (ať už jde o počet autorů, přístupů na server nebo komentářů (všechna tato data svědčí o aktivitě daného uživatele. Na Saspi jsem nějaký ten pátek (asi sedmý rok) a zdá se mi, že v ničem nevybočuje od jiných serverů (přestože mají všechny servery – nebudu jmenovat – své zvláštnosti). Nechápu také proč se navážíte do kolegy Čuka. Možná vás bude zajímat, že zde autoři publikují dobrovolně, bez nároku na honorář, avšak nemusejí při tom platit za vlastní publikaci. Nikdo zde není omezován na svobodu slova, snad jen, pokud nedodržuje obecně platná pravidla, která chrání jak autory, tak redakci a podobně. Věřím, že si najdete něco jiného na přetřes a přestanete urážet jak kolegu Čuka, tak celý server i s jeho uživateli (autory a redaktory), kteří dělají vše zadarmo na úkor svého volného času.

  Hezký večer a dobrou noc přeji.

  P.S. Pro pana Petra, našel jsem vás mezi autory, nepíšete zle, dokonce se mi vaše práce (texty) líbily, ale nelíbilo se mi vaše povýšené chování člověka, který myslí že všechno ví a všechno zná. Nikdo z nás totiž nemá patent na rozum…

 • Robert Schoenntner:

  Odpověď za Saspi.cz

  Dnes šupáci si víno s vodou pletou
  a není nic co nemůže se stát
  je nízkost všeho žití pozdní metou
  když neví co je zlatý listopad.
  Až probdí noci prolezlé svou žlučí
  až pochopí že báseň není jed
  pak hlupák ten kdo místo zpěvu bučí
  a zvedne svoje rydlo naposled.
  Vždyť drahokam se klene ve své kráse
  vždyť hvězdy kvetou pro svůj velký řád
  a je snad kritik Bohu roven – zdá se
  – a předvede se svými verši snad…

  • šáš:

   Tak to je vcelku ve shodě s tím, co dr. No sepsal.

   Jinak vám samozřejmě závidím to vaše básnické střevo, mně se nikdy nic pořádného napsat nepodařilo, a dokonce přiznám, že v noci, když je opravdové ticho, slyším ve své hlavě zvuk ponorkového sonaru.

   • Robert Schoenntner:

    Odpověď panu šášovi.

    Básníkem se člověk rodí, spisovatelem (někdy však jen pisálkem) se stává. Skutečným uměním je zachytit velké myšlenky, nálady či jen pocity několika málo slovy.

    Kdybyste byl nad věcí, doporučil byste „doktoru No“, aby ten svůj příspěvek, ve kterém hodil všechnu tvorbu na Saspi.cz do jednoho pytle literárního odpadu, smazal. Musím napsat, že jsem za téměř deset roků, po kterých jsem na saspi s přestávkami působil, četl mnoho skutečně velkých básní.

    Pokud jde o útok na kolegu čuka – dotýká se mne osobně. Jde o člověka, který se své věci věnuje, a myslím, že se dopracoval k tomu, čemu se říká moudrost. Hodnotí, přemýšlí, chválí i váhá, a to i nad čtyřřádkovým dílem. Hluboce si ho vážím, a útok na něj beru osobně.

    To, čemu říkáte u mne „básnické střevo“, je jen úspěšně zvládnutou technikou tzv. channelingu. Píší tak velcí autoři, kteří si to často ani neuvědomují. Někomu se dostane darem, někdo se k tomu musí dost obtížně dopracovat (což je můj případ).

    Nechci dále s nikým polemizovat, jen si myslím, že lidem ve stále větší míře chybí to, čemu se říká soudnost a stud. A pak také skromnost. To je vše, co jsem k celému incidentu chtěl ještě dodat.

    Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší tvorbě. RS.

    • šáš:

     Pánové, kde v tom článku vidíte útok na Čuka? Naznačuje nějak dr. No, že Čuk Geka snad odkrágloval? Protože kromě nepřítomnosti Geka se tam mluví už jen o počtu přístupů na web a schválených příspěvcích.

     O tom, že lidé nad věcí mají nutit jiné něco mazat, a o úspěšně zvládnutém channelingu způsobně mlčím.

     • Robert Schoenttner:

      Máte pravdu – každý se může mýlit. A pokud jsem se zmýlil já – omlouvám se…

 • Čuk:

  Šáši,
  je to jinak. Vysvětlil bych Vám to, ale nemá smysl to dělat zde.

  • šáš:

   Nedovedu si představit lepší místo, kde vysvětlovat činnost saspi, než pod článkem o saspi.

   Ale jak tak koukám na ostatní komentáře, tahle debata má velkou šanci stát se jen dalším kolem ulrichgate, a to už jsme si, myslím, vysvětlili minule. Navíc nijak netoužím zjistit, co se skutečně stalo s tím Gekem.

 • Čuk:

  Vysvětluji Vám, pane Šáši, jak jste si přál.
  a) otázky názvoslovné ponechme stranou. Slovní spojení spisovatel- amatér se na netu vyskytuje, dalo by se diskutovat, zda je vhodný termín amatérský spisovatel. Amatér je podle Klimešova Slovníku cizích slov ten, kdo se něčemu věnuje ze záliby, ne z povolání. Ani publikující ani redaktoři nedostávají žádné peníze. O působení v pozici redaktora není zájem. Nenašel se nikdo s literárním vzděláním, ani literární profesionál, který by do redaktorování alespoň občas zabrousil. Už dlouhou dobu působí pouze dva redaktoři (což je patrné po pozorném přečtení na stránce Saspi), místo zástupce šéfredaktora není obsazeno. I hlavní redaktor je plně pracovně vytížen v jiném oboru Nelze se divit, že původní plány nejsou naplňovány ani se neaktualizují a některé pasáže jsou zastaralé a působí mechanicky (třeba onen žebříček, který je třeba brát z legrace). Bohužel. Ono vyjádřit se denodenně k dvěma i více příspěvkům, někdy neúměrně obsáhlého rozsahu po řadu roků není zase až tak malá brnkačka. Oba redaktoři také nemají pro něco jiného než publikovat texty s komentem a známko, nebo vyhlašovat ve fóru rychlovky, potřebné kompetence.
  b) kdo je ten, kdo publikuje na Saspi, není vzhledem k existeci přezdívek (nicků) jasno. Je mi známo, že na Saspi psali dva uznávaní spisovatelé z plzeňského okruhu. Z kolika dalších přispěvatelů se stali vážení spisovatelé? Vím však, že mnozí autoři však svá díla knižně vydali nebo je mají připraveny k vydání (třeba v šuplíku pro nedostatek peněz).
  c) Proč tedy Saspi existuje, když literární odborníci, kritici či učitelé na ně nezabloudí? Není výukou v literatuře ani kursem tvůrčího psaní. Je však společenstvím, které je přátelské, z kterého zmizela nabubřelost a arogance, jinde se dnes často vyskytující. Je svým způsobem diskusním fórem. Nikdo se nálepku „amatérský spisovatel“ nepřisvojuje. Na Saspi si každý může vyzkoušet své literární ambince nebo jen se vypsat a svěřit se, spřátelit se s lidmi podobného zaměření, Na Saspi není nikdo ironizován, naopak se mu dostane připomínek i kritik, které ho od psaní neodradí, naopak ho povzbudí a občas poskytnou podněty případně i s dávku osvobozujícího humoru. Třeba i sentimentality a exaltovanosti – což není v literatuře sice dobré, ale je lidské. Kde místo koženosti se pěstuje upřímnost a hra. Jestli se psavci jen pobaví, utěší nebo potěší, jak dalece se poučí, jestli postoupí někam výš? Kdo to může posoudit? Můžu jen říci, že tihle psavci jsou fajn a většinou mají v sobě hodně potenciálu. A to je, myslím, přínosem, protože na Saspi píší převážně mladí lidé, kteří na své psaní, když už nic jiného, budou vzpomínat v dobrém.
  c) A k těm nickum? I v nich je patrná hravost a hra. Třeba někdy trochu exaltovaná. Ostatně i nick dr No je hravý. Když se člověk podívá na internet, přečte si: „… je zde tajná jaderná základna, s jejíž pomocí chce šílený Dr. No ovládnout západní i východní mocnosti…“ Dokud nepřijde agent 007.
  A na webu Evropská unie si můžeme přečíst: „Označení „Dr. No“ může podle dnešního verdiktu Evropského soudu používat i firma, která nevlastní práva na filmy s neporazitelným Jamesem Bondem.“
  A Gek? Tomu reálnému J.G.U. bude brzy 50 let.
  PS: šáš je slovenské slovo: tŕstie vlhkomilné trávovité rastliny; porast z nich.

  • šáš:

   Tak to bylo… dlouhé. Děkuju za vysvětlení, i když nechápu, jak jste nabyl dojmu, že zrovna já, dlouholetý správce LZ, zrovna tohle vysvětlit potřebuju.

   Nesouhlasím s tím, že saspi je zalité sluncem a nikdo tu na nikoho není ošklivý: četba několika náhodně vybraných textů mě vcelku rychle přesvědčila o opaku.

   Proti nickům nic nemám, na LZ fungují taky. Dr. No je můj vynález, šáše vymyslel před mnoha lety bývalý člen CML, a jakkoli máme všichni vazby na Slovensko, je to původně to šáše, české slovo, jak onehdy správně určil básník Janda.

   Jinak mě těší, že Gek přežil.

   • Vladimír Novotný:

    Holt je to Saspi pěkné vosí hnízdo. Těch žihadel ze všech koutů! Nechť je však p. Čuk rád, že je pan Čuk, co kdyby byl pan Gek! Že by ale zase šlo o další osobní urážku? Aspoň pan šáš si zdravý rozum uchovati ráčil.

   • Cyrano:

    Dobrý den, pane Šáši!
    Rád bych taky napsal pár slov. Předně k téhle vaší odpovědi Čukovi, který jen plnil vaše přání a podal podrobné vysvětlení vám i ostatním ohledně saspi!
    Jsem také člen saspi i dalších literárních společenství a až na jednu výjimku píšu verše, jednak bych se svým datlopisem těžko napsal delší prózu, ač slohy jsem míval ve škole docela dobré a někdy jsem byl odměněn i tím, že jsem je mohl předčítat ostatním, jednak mne to baví víc a od nápadu k realizaci nebývá někdy daleko a občas se mi povede i něco pěkného.
    Jaksi nechápu, proč panu Novotnému alias dr. No tak vadí označení „amatérský spisovatel“, stejně jako proč napadá saspi jako celek. Jak píše čuk, z aktivních redaktorů tam zbyli on a Šíma, někdy ještě Nancy Lottinger. Kromě saspi má, pokud vím, podobný způsob zprostředkované publikace ještě litweb, což je poněkud mladší, ale hezký portálek. Pozastavovat se nad grafomanstvím pana Novotného nemá asi cenu, on se cítí jako velký profík, což je vidět i z jeho diskuzích v PLŽi, kde právě on připomíná křížence sršně s kaťušou! A přitom by jako člen redakce měl jít příkladem…:-(
    Stejně tak je pouze na autorech, jaký nick si vyberou i když fantazie na to vynaložená je bývá úměrná té, kterou pak projevují ve své tvorbě či v komentářích a na diskusních fórech. Já si vybral nick podle divadelního představení v Tylově divadle, jehož návštěvu jsem měl jako dárek k narozeninám. Bylo skvělé! I když původně jsem chtěl mít stejný jako na literu. Jenže systém byl jiného mínění a podobně tomu bylo i na jiných portálech. Takže těch jmen mám taky více, takže by některý snaživý badatel mohl nabýt názoru, že některý můj alternick patří plagiátorovi! Ovšem srovnáním profilových údajů pozná, že nikoli.
    Zmiňujete se, že jste při náhodných návštěvách saspi objevil, že ne vždy jsou lidé k sobě hodní. Nu, je to tak i jinde, nakoukněte třeba na literru, tam létají dokonce i rajčata, sra*ky a různá jadrná oslovení! Blbce naleznete všude! Zřejmě jste narazil na maxima literáta, exredaktora šeda či jistého miroslawka, který je tam podnes! Co ovšem nechápu je, že jako dlouholetý správce LZ z nich necháte dělat bulvár a napadat lidi jako je ***** čuk ******, kterému by o hezkých pár let mladší zlosyn z bondovek mohl závidět jeho vitalitu i jistou laskavost v jednání s lidmi. Znám ****** osobně, když jsem se konečně dostal do divadélka Dialog na představení jeho amatérského divadla. Asi by dr.No také potřeboval kontakt s mladší generací…

    • šáš:

     Cyrano, proč? PROČ? Pro šáše živého PROČ?

     Čuk neplnil moje přání, sám se nabídl, že „mi to vysvětlí“. Z nějakého záhadného důvodu to chtěl učinit mimo LZ, což mi nepřipadalo jako dobrý nápad.

     Já taky nechápu, proč dr. No vadí označení amatérský spisovatel, ale proč s tím chodíte za mnou a nezeptáte se radši jeho?

     Kde dr. No napadá saspi? Já to tam totiž opravdu nevidím. Když dr. No napíše, že šáš je ten s brýlemi, tak napadá mě? Jako že jsem slepoň, nebo šprt, nebo hipster? Oba vaše příspěvky spadly automaticky do spamu, napadám tím vás, že jste spammer, prodáváte viagru (protože v takové společnosti se ty komentáře ocitly), jste konzumentem viagry? To jako fakt? Hlavně že o kousek níž mluvíte o sršni s kaťušou a nedostatku kontaktu s mladými lidmi.

     Nicky taky nevytahuju já, ale Petr Kersch, který tvrdí, že ho redaktoři saspi do přezdívky nutili.

     Už je mi trapné znovu poukazovat na to, že nerozumíte psanému textu, ale ani komentář o sluníčkovosti saspi není můj – tvrdí to Čuk 7. 9. ve 22:56. Já to vyvracím.

     Konečně něco na mě: pokud považujete LZ za bulvár, dobře vám tak. Já ten názor nesdílím, ale vám ho brát nebudu. Jen si uvědomte, že podle vaší logiky jste mě a LZ právě smrtelně urazil, navážíte se do mě a vůbec jste na mě fujky.

     Jste už třetí vyslanec saspi, který mi tu tvrdí, že článek napadá Čuka. Já se opět ptám KDE?

     PS: Bavíme se tu o přezdívkách a vystupujeme pod přezdívkami, jste jediný, kdo to nerespektuje a prostě tam plácne skutečné jméno. Chjo.


     • Dobrý den, Mr. šáš!
      Netvrdil jsem, že LZ je bulvár, ale že ho z něj dělají články podobné tomu od dr. No. Nehodlal jsem se tedy dotknou vás osobně, ale je pravda, že mne to trochu víc nažhavilo, i když čuk by vám potvrdil, že běžně jsem spíše člověk veselý, laskavý a optimistický! Ale možná teď lépe pochopíte, proč jsem vystartoval já na obhajobu portálu, kde budu právě za týden už 9 let a poznal jsem tam celou řádku fajn lidí i dobrých autorů! Nevím, zda čtete i PLŽ, pokud ne, na stránkách plzeňské knihovny je k dispozici i v elektronické podobě. Pak možná i pochopíte, jistou alergii na způsob psaní dr. No o jiných…
      P.S. Za uvedení jmen se omlouvám, ale když se vyskytla i zde a jsou k dohledání na webu, naúpsal jsem je i já!
      Pokud jde o ten základní spor ohledně slova amatérský spisovatel, označují se tak i členové jiných portálů a i wikipedie nabízí své vysvětlení! Chce dr.No napadnout i písmák, totem, liter, litweb, libres, psance či dokonce literru, kde by asi poznal, co je to skutečně vulgární reakce? A to jsem nevyjmenoval všechny, které znám či jsem o nich slyšel…Portálů je jak hub po dešti, ale pořád je to lepší než když někdo fetuje či konzumuje megadávky alkoholu…S úrovní autorů je to různé, ale jak psal Robert S., dr.No nás všechny jaksi hází do jednoho pytele a označuje za neumětele! Přeji krásný zbytek odpoledne i dnů dalších. Cyrano:-)

    • Vladimír Novotný:

     Aj aj, pane Cyrano, máte ve všem pravdu. Tedy: skoro ve všem. Nejsem velký profík, přiznávám, jsem profláklý grafoman a pozastavovat se nad tím jest zbytečno. Já grafoman jsem, Vy nikoli, o to tu kráčí. Škoda, že Plže berete do ruky jen jednou za deset roků… Povězte všem, prosím, že dr. No je grafoman, nezapomeňte ale nikdy podotknout: zato já nejsem! A zase budete mít pravdu. Chybička se však vloudila i vám, poněvadž o mých kontaktech s mladou generací nevíte ani houby. Nepozastavujte se ale nad tím a choďte častěji do divadla.

     • Cyrano:

      Mýlíte se, pane Novotný!
      Plže si náhodou beru v knihovně pravidelně již pár let, kdysi jsem i Radce z Losinné poslal mejlíkem pár svých tehdejších dílek.Na PLŽe mám záznam, takže už mi ho schovají! A co mám web doma, mohu nahlédnout i na elektronickou verzi. Proto mne také nabudil váš článek, protože znám některé pro mne nechutné tahanice právě z PLŽe. Myslím, že jsem i četl, snad od vás, celou knížečku věnovanou literárním kritikům u nás na západě a neúplnosti různých přehledů autorů, kdy jedni jsou i neprávem vyzdvihováni, jiní opomíjeni docela…Nu, je to tak, bohužel! Já kdysi jako školák byl dokonce na první schůzce nějakého spisovatelského kroužku, snad v r.1968 před invazí, ale jednak to vedl pan Hrbek, jehož jsem nemusel, jednak jsem si vyslechl pár ukázek tvorby… Ovšem zaujala mne jistá Jana Matysová, tehdy krásná něžná osmnáctka, jejíž verše byly fakt na úrovni. Byla z K. Varů, možná o ní něco víte.
      Vy se holt vyžíváte ve věcech, nad kterými běžně člověk mávne rukou, protože mu nepřipadají důležité! Máte i dar popichovat lidi způsobem, který ne každý zvládá přijmout. Jak píšu i panu šášovi, pokud by se něco podobného mělo týkat mne, klidně bych si z toho a třeba i ze sebe dělal legraci, možná aj vtipně reagoval ve verších! Vy jste se ovšem dotkl čuka a saspi, aniž byste akceptoval jím podané vysvětlení stavu, kdy jaksi komunikace s vedením upadá a redaktorský systém s minimem aktivních redaktorů řadu věci brzdí! Ostatně, co záleží na označení amatérský spisovatel, které podporuje i wikipedie? Jak se říká, růže i jinak zvána voněla by stejně! (A puškvorec se změnou názvu také nestane voňavou frézií!)
      Pokud jde o některé podivné nicky i ještě podivnější příspěvky, když náhodou na to narazím a shledám to nehodným zájmu, po anglicku se vytratím. Je tam dost těch, kteří psát umí a třeba se i přátelíme…
      Hezký večer! Cyrano

 • Ivo Fencl:

  Tato debata je o něčem jiném, než o čem No píše. Vezměte třeba šlechtické, finančně zajištěné autory z Británie minulého století, ne-li Ruska. Ti si přímo zakládali, že jsou „amatéři“, což nemělo pejorativní, ale právě opačný význam. Profesionál byl jejich očima chudák, který poškozuje kvalitu svého psaní tím, že si tak zajišťovat musí obživu. Oni ne. A ten český web označuje své autory za amatérské spisovatele, což by tedy byli ryzí spisovatelé a ještě ti nej? Kdepak. Správně si mají říkat nějak jinak. A v tom má autor pravdu. Ani navíc netvrdí, že nesprávným pojmenováním autoři jakkoli přestupují zákon:-). Jen je to označení matoucí oběma slovy, v podstatě i lživé. Debata šla o něčem zcela jiném. IF


  • Dobrý večer Mr. Fencl!
   Čtu PLŽe, takže jsem si na pana šéfredaktora stačil udělat svůj názor třeba i díky nevybíravým diskusím s Janou Tichou! Takže pro mne je článek jaksi o ničem a jedinou snahou autora je někoho nebo něco napadat či zpochybňovat! Tedy něco podobného jako činí na Novinkách např. Pehe a Mitrofanov!
   Váš výklad slova „amatér“ se jaksi nehodí do našeho současného prostředí, i když i zde si pár lidí vydává své věci na vlastní náklady! Mně spíše vyhovuje definice, kterou podává wikipedie. I když jsem se na jednom tomu věnovaném odkazu dozvěděl, že bych vlastně už mohl být začínající autor, když jsme si v 10 vydali knížku v malém nákladu, já třeba měl devět kousků pro sebe a pár blízkých. A Čuk by z tohoto pohledu byl už profík, když mu NAVA vydala před pár lety Detektivní povídky? Myslím, že zde platí rčení: Co růží je, i jinak zváno vonělo by stejně! A pár definic ještě neznamená změnu reality…:-)
   Stejně tak nechápu pana správce LZ šáše,který napřed vyzve čuka k výkladu a když se mu ho dostane, tvrdí, že vlastně tohle nechtěl! Přitom vysvětlení pozadí je poučné i pro ostatní, kteří saspi sami neznají. Já ano a nejen je, ale i další portálky rozličné úrovně. Zde se posuzuje podle okolností, které už jaksi nejsou aktuální, protože i řada lidí ze saspi odešla a řada redaktorů je „dočasně“ neaktivní, takže vlastně kromě Šímy a Čuka občas ještě publikuje pouze Nancy Lottinger! Pan šáš údajně nahlížekl na saspi, zřejmě narazil na staré komentíky Maxima literáta, šeda či křupající štoudve! Pokud jde o nicky, nehodlám posuzovat, zda někdo příliš popustil uzdu fantazii, které se mu pak paradoxně nedostává ve vlastní tvorbě, stejně jako neřeším některé mezilidské vztahy mně neznámých osob. Z portálů, které znám je na tom z tohoto pohledu asi nejhůře literra, kde lze házet rajčaty, beztrestně se tam objevují v komentech slova jako sra*ky a další zde nepublikovatelná. Rovněž autorů úroveň je dost rozdílná. Ovšem tak to je i v běžném životě! Na vola narazíš všude. Člověk může akorát zkoušet jít osobním příkladem, pokud jde o slušnost a v tvorbě si vybírat témata a zpracování trochu na úrovni.

 • Petr Kersch:

  Ta poznámka pana Fencla mne inspirovala, abych se tady ještě jednou ozval. Představy, že osoby, které u nás v Česku rády píší a snaží se své napsané dílko nějak zveřejnit, by měly být nějak právoplatně označeny, mi připomínají literární skvosty, jež pan Fencl dobře zná. Třeba „Návrat ospalého střelce? Mám na mysli značkování dobytka na severoamerických farmách odedávna zavedené. Je to trochu bolestivé, to vypalování „škrtnutého S“ nebo „dvojitého Z“, ale když to vydrží mladé tele, proč by to – dle Fencla – nevydržel mladý začínající autor. A když by úroveň jeho tvorby se natolik zlepšila, tak by postoupil výš a podstoupil přeznačkování. Pozor ovšem na zloděje dobytka!

 • Čuk:

  Kdyby někdo chtěl mé knihy Povídky z pouti a Stíny za jevištěm vidět na vlastní oči, rád mu je ukáži, nebo dokonce poskytnu, neb v knihkupectvích se neprodávají. Čtení je ovšem na vlastní nebezpečí.

Leave a Reply

kniha týdne

sojka_regaly
July 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
< Jun Aug >

dívka týdne

divka_tydne_299

komentáře

 • Ivo Fencl { Čítám recenze od Františka Fuky na jeho stránkách, na chvíli mě napadlo, že by mohlo... }
 • Ivo Fencl { Poprosil jsem spisovatele Jana Koubka (autora výborného románu Matky), aby mi jeho partnerka Zuzanin dech... }
 • Cyril NAVRÁTIL { Jsem mladým začínajícím autorem a bývalým studentem FF UK a nyní (1.9.) začíná má crowdfundingová... }
 • kohoutek ze zlaté kuchyně { Líbí se mi váš styl psaní. Dobrá práce! }

anketa

Dělá Středisko západočeských spisovatelů dost pro literaturu v regionu?

zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

LZ banner

Morris & Woody