opuštěná místa

odkazy

kmp

czech_lit

saspi

vanili

cechura

epika

nava


jsme na facebookuPrázdniny a dovolené sice již pomalu končí, pořád je však možno a záhodno sáhnout po nějaké dobré četbě. Obvykle její drahokamínky hledáme v současné tuzemské próze, třebaže mnohdy s hojnými rozpaky – a v této souvislosti si připomeňme nedávný výrok esejistův, že kdo by chtěl do svého pomyslného spřežení zapřáhnut oře či komoně dnešní literatury české, nedojel by dál než do Hořovic (myšleno z Chodouně nebo z Berouna, nikoli více). Tento kritický šleh byl arciže zformulován se značnou nadsázkou, na každém šprochu však bývá pravdy trochu. A tak právě vyřčeného použijme jako svého druhu záminku, abychom obrátili zraky ke klasickému písemnictví z konce 19. století. Tenkrát zejména zásluhou takzvaných ruchovců kvetl a vzkvétal žánr historického románu čili žánrová varianta, kterážto se v nynějších dobách téměř propadla do propasti zapomnění. Proč ji však z této rokliny zapomínání nevzkřísit?

svatek_koruna Navíc česká historická próza z přelomu 19. a 20. století, to zdaleka nejsou toliko Alois Jirásek, Václav Beneš Třebízský nebo o něco později Zikmund Winter. A další. Ve své době neboli v uvedených desetiletích byl nesmírně oblíbeným čili čteným spisovatelem právě pisatel historické beletrie, romanopisec Josef Svátek, žijící v letech 1835 až 1897. Na rozdíl od zmíněného Jiráska, píšícího o různých, časově leckdy odlehlých etapách a obdobích národních dějin, zaměřil se Svátek téměř výhradně (určité výjimky tu pouze potvrzují pravidlo) na údobí 17. a 18. století, tedy na „čas baroka“ transformujícího se ve specificky středoevropských podmínkách a poměrech do „času osvícenství“. Pravděpodobně nejznámějším a čtenářsky nejúspěšnějším autorovým historickým opusem jsou Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, na nichž pracoval v letech 1886–1889. To už se ale těšil věhlasu „kultovního“ tvůrce historické prózy své doby.

Přispěl k tomu i jiný Svátkův román Železná koruna, který letos vyšel již ve čtvrtém vydání, platí ovšem, že až po skoro stoleté časové prodlevě: třetí vydání této kdysi hojně čtené ukázky historické beletrie pochází z dávného roku 1925. Nyní tento titul obohatil aktuální knihkupeckou nabídku, a to zásluhou jindřichohradeckého nakladatelství Stefanos: tam spatřil světlo světa v editorské péči Stanislava Forejta a v redakční úpravě Jana Suka, jenž připojil také ediční poznámku. Pro zajímavost: první vydání knihy bylo pořízeno nákladem Spolku pro vydávání laciných knih českých. Ani soudobé vydání není nikterak předražené – na rozdíl od mnoha jiných, nejednou pochybných kusů soudobé produkce. Lze si zopakovat, že román vypráví o neúspěšném povstání tzv. pátého stavu v Čechách v roce 1680 a že jeho „hlavním hrdinou“ je rytíř Kaplíř ze Sulevic, ryzí to a čacký český rek.

Pitoreskní je, povězme z pohledu Plzně, že jinou „kladnou“ postavou příběhu je jistý Malina. Sice Jiřík Malina, leč opět člověk, který se musí tlačit všude do popředí, naparovat se jak zpupný houser i na cizím funuse: rozpínavost mu nedá jinak. Čtěme i ve Svátkovi: „Žena Malinova přiváděla si jako ve vítězoslávě svého muže, který z koně musel neustále lidu opakovat, co již stokrát prohlásil, ale vždy novými dotazy byl obsypáván.“ Stokrát prohlásil: to je tuze přesné. Obecně však kromě barvitého vyprávění oceňme autorův svérázný styl, zjevně ovlivněný němčinou, jakož i jazyk, který se dnes může zdát vpravdě půvabně starožitným. Namátkou čtěme, co praví mladá markýzka: „Obávám se o svého otce, můj pane, a přála bych si být mužem, abych jej mohla bránit proti všem útokům, neboť říká mi tajný hlas, že jsou mu strojeny nástrahy za jeho krutou přenáhlenost.“ Překrásně se to čte!


Leave a Reply

kniha týdne

sojka_regaly
June 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
< May Jul >

dívka týdne

divka_tydne_299

komentáře

  • Ivo Fencl { Čítám recenze od Františka Fuky na jeho stránkách, na chvíli mě napadlo, že by mohlo... }
  • Ivo Fencl { Poprosil jsem spisovatele Jana Koubka (autora výborného románu Matky), aby mi jeho partnerka Zuzanin dech... }
  • Cyril NAVRÁTIL { Jsem mladým začínajícím autorem a bývalým studentem FF UK a nyní (1.9.) začíná má crowdfundingová... }
  • kohoutek ze zlaté kuchyně { Líbí se mi váš styl psaní. Dobrá práce! }

anketa

Dělá Středisko západočeských spisovatelů dost pro literaturu v regionu?

zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

LZ banner

Morris & Woody