opuštěná místa

odkazy

kmp

czech_lit

saspi

vanili

cechura

epika

nava


jsme na facebookuZalistujeme-li si stránkami Zápisníku dr. No pěkně dozadu, bez jakéhokoli překvapení zjistíme, že se v něm letos o plzeňských spisovatelských patáliích a Ceně Bohumila Polana psalo mnohem méně, než jak se má za to! Ano, přišla řada na plzeňský kulturní život čili na Antivadlo, na Artamo, ale zároveň také kupříkladu na nynější evropskou metropoli kultury Košice, na Pardubice, na Liberec, na Obec spisovatelů, na nekrolog Alexe Koenigsmarka, na knihu o pražské „fildě“ za tzv. normalizace, obecně na problém nekulturnosti a na strkání hlaviček do písku – navíc víceméně vše podstatné a důležité o kauze CBP již bylo řečeno v loňském roce. Plzeňské záležitosti naopak zůstávaly v ZDN trochu stranou, však si je mají vyřešit Plzeňáci sami, byť neřeší a zatloukají. Mrtví broučkové jsou milí broučkové. Nekopeme proto do žádné meruny, jak se nadmíru pošetile naznačovalo v literárnězápadní diskusi, nekopeme ani do Střediska západočeských spisovatelů jako celku, natož abychom zavile odčutávali z cesty nějakou zakysle ambiciózní funkcionářskou figurku: je to právě obráceně! To naše maličkost stále víc během týdnů upadá do přesvědčení, že je nakopávána čím dál většími prolhanostmi a ještě většími vylhanostmi. Zatím se totiž ještě lže jako tiskne, brzy se zřejmě bude tisknout jako lhát.

Takže místo aperitivu si shrňme pár donebevolajících zjištění, která se vyrojila v důmnění, že všichni kostlivci jsou už důkladně uzamčeni na petlici a jiní drahný již čas spočívají pod nemytým ložním prádlem. Proto se například sděluje veřejnosti – mimo zápis, všechno je to mimo zápis z jednání SZS, v něm nenajdete zhola nic podstatného – , že na členské schůzi Střediska prý Bohumil Jirásek málem dostal infarkt, když se ho Milan Šedivý tázal, které knihy soutěžily o Cenu Bohumila Polana a on si jako porotce nedovedl na jedinou z nich vzpomenout. A záhy již čtyřicetiletý mládeneček Šedivý, výrazný český básník, je toho vinen! Z toho by naopak měl přece dostat infarkt právě nebohý Milan Šedivý, který se na schůzi dostavil s naivními iluzemi o složení poroty. Však jich pozbyl.

Potom prý vedení Střediska konečně (poznovu mimo zápis!) vyklopilo, kdo neblahou porotu CBP sestavoval: údajně nikoli Jaroslava Málková, ač je předsedkyní a tedy i hlavou výboru, nýbrž tak učinil pro dobro věci „přece Vítěnka“. Takhle mu ve výboru říkají a na tohoto svého člena se horem dolem odvolávají. Vítěnka nebo Nevítěnka, kdo ví, jak to bylo doopravdy, žádnou důvěryhodnost tato či jiná tvrzení Střediska beztak nemají, proto znovu opakujme, že se takto, jistěže s vědomím a souhlasem předsedkyně, dala dohromady ta nejméně kompetentní porota v celé historii Ceny Bohumila Polana, takže i celé sestavování muselo pohříchu stát za starou belu. Ba i sestavovatel se do sestavy zasestavil, ač údajně se nikdy nikam necpe. Houby s octem. Taktéž nutno opět připomenout, co jsme vyzdvihli už nejednou, že když bylo po všem, předseda porotců posléze raději nepřišel na slavnostní vyhlašování (proč?) a dokonce odmítl připravit patřičné laudatio (proč a proč?).

Další sugestivní trumf zazněl v řečech, co se povídají: jest prý Janě Sovákové nepěkně v ZDN vytýkáno, že se vůbec neorientuje v české literatuře, jelikož je rusistkou: však se také v této souvislosti šíří neméně nepěkná informace, že dotyčná působí jako rusistka na Západočeské univerzitě v Plzni už desítky let! Není, není to vůbec žádná pravda, vehementně prohlašuje vedení Střediska. Naše Sováková není rusistka, není! Achich ouvej, opravdu není a není! Ona je totiž, tvrdí prý paní předsedkyně úplně vážně, „znalkyní všech světových literatur“. To jsou argumenty jak hrom, které se asi výborům ze Střediska zdají nad ránem. Proč tedy Jana Sováková celou tu dobu bere v Plzni plat jako vysokoškolská rusistka? Proč píše o ruském, nikoli ani náhodou o českém písemnictví? Proč nepřednáší světovou nebo alespoň českou literaturu? Nepřemež se však, nepřemež, vždyť opravdu se ve všech těchto případech především napořád lže jako tiskne. A všichni vůkol mají mají být obalamuceni jak zákon káže a někteří se nechávají balamutit s požitkem.

Největší padouch, lotr po levici i lotr po pravici je však nepochybně tuze nechvalně proslulý Vladimír Novotný. Podařilo se totiž dívkám a hochům ve vedení SZS vyšťourat, že v roce 2006 nebo někdy tou dobou sepsal vlídná či laskavá slova o Jaroslavě Málkové – jak je potom možné, že nyní, po pouhých šesti nebo sedmi letech, natolik bezcharakterně obhajuje pravý opak, tudíž ze sebe chrlí nevlídná a nelaskavá slova na básnířčinu adresu? Ano, opět se potvrdilo, že spisovatelé mají psát, nikoli číst: ukázalo se, že číst tzv. západočeští spisoši zjevně neumějí. Vždyť zmíněný zloduch Novotný v inkriminované době porotcovské o Málkové zhola nic nenapsal, nic nenamítal proti otištění příznivé recenze její sbírky nebo proti uveřejňování jejích veršů na stránkách Plže, pouze konstatoval, že nejnovější (tj. loňské) složení poroty Ceny Bohumila Polana je krajně nekompetentní (ti, kdo zatvrzele nechápou proč, dávají najevo zase svou neobhajitelnou nekompetentnost v literárním světě) a povede to pohříchu k tomu, vykládal ten Novotný už loni v létě, že porotci v utěšeném pozoru stojíce přiklepnou Cenu Bohumila Polana předsedkyni Málkové.

Nuže, co se přihodilo: jak se již všeobecně ví, zopakujme to však žel již poněkolikáté, uběhlo půl roku a zmíněná porota složená z lidí nikterak se zvlášť nezajímajících o soudobou českou literaturu a nečtoucích ani současnou západočeskou literaturu jako na podnose naservírovala tzv. Polanovku uvedené předsedkyni andělsky čisťoučkého výboru Střediska. Přesněji řečeno půlku Polanovky. Dobrá, jenomže onen zabedněný Novotný prý vůbec nedokáže pochopit nebo přijmout ze všeho nejpravděpodobnější variantu, že všech pět členů poroty skutečně pokládalo a označilo sbírku Jaroslavy Málkové za tu nejlepší z nejlepších, a ne že ne. Anebo rovnější, dokonce ještě rovnější Karlu Trinkewitzovi. Budiž, leč takovou míru zabedněnosti by ani beznadějně zabedněný kritikus opravdu nepředpokládal. Nejspíše za tím vším bude ještě něco horšího. A to se dá jak bederní rouškou obestřít slovíčky, že je básnířka je určitě osobou řádně pilnou a řádně pracovitou, řádně se stará o Středisko, řádně píše verše… To určitě je, za co se však uděluje Cena?

Spánek rozumu plodí nestvůry, jak pochopil geniální Goya, a to netušil, jaké nestvůrné lži naplácá rozumem spící vedení SZS i do zápisu z členské schůze. Prý nikdy, ale opravdu nikdy a nikdy nefigurovalo v porotě CBP víc mimoplzeňských zástupců, prohlašuje se v tomto obskurním zápisu, prý se to nepodařilo ani teď, rozuměj loni či dřív, ačkoli paní předsedkyně údajně oslovovala i samotného Jana Cimického. To je v jejích očích pravděpodobně svrchovaná celebrita české literatury, jež se kupříkladu v nové české poezii nejspíše vyzná stejně úžasně jako staroplzenecký mudrc Ivo Fencl. Takže k věci. Bylo jich zvláště v prvních ročnících dozajista víc, ba, bývalo a bylo, dokonce se kvůli tomu strhla nejedna mela, jenže když si to dnes někdo zarputile nechce přiznat, ten si to umanutě jako by nepamatuje, a proto lže, lže, nyní již tiskne, jak lže.

Proboha, pisatel těchto řádků by opravdu tak rád nenapsal už vůbec nic o tom veskrze prolhaném střediskovém výboru a jeho úskočných poskocích! Vždyť mu bylo nedávno v Plzni nabádavě řečeno: „Vykašli se na Středisko, je to cizí a chudý rybník…“ Neveselá, leč svatá pravda. Cizí a chudý rybník. Západočeská literatura, to jsou přece i Ivo Hucl, Jakuba Katalpa, Vratislav Maňák, Viktorie Rybáková – a zmužilý hajič a hojič pravdy Milan Šedivý. Středisko je Středisko, et tu felix Bohemia nube.

 

 


15 Responses to “Zápisník dr. No 4.12”

 • Hortensie Hustoles:

  Nu vida, jak poznámka o meruně nadzvihne kritika! Teď už lecčemu víc rozumím, přesto váhám, jestli je třeba takových tanečků. Což raději číst poezii. Milan Šedivý jako odborník na současnou poezii – stále tedy budu zvědavá na jeho odborné posouzení knihy Málkové, neb já skutečně nevím, co je pravá poezie, a troufám si říct, že to nevěděl ani ve své skromnosti Vladimír Holan. O porotách všeho světa stále přesvědčena, že se bez nich literatura obejde.


  • No jo, sám Holan, sám Holan… Také dělával redaktora. Úžasný nápad: Zrušme tedy všechny poroty, zrušme je, proč ne, hned nám odevšad vyraší nekonečné spousty geniálních básníků! Všude bude plno pravé poezie! A se všemi tanečky se naráz přestane. Bude od nich pokoj… Skončí dokonce i tahle trucovitá dámská volenka, kdy je Milan Šedivý znovu a znovu vyzýván, aby bůhvíproč sepsal nějakou recenzi. Nemá důvod, vždyť píše poezii, čte poezii, překládá poezii. A co?

  • Milan Šedivý:

   Hortensie, nalistujte si v minulých ročnících Plže mé recenze z rubriky Ve jménu (někde Ve znamení) Šaldovy hole. Recenzoval jsem dost básnických knih, též ve Welesu, Psím víně, možná ještě jinde. Samosebou odborníkem být nemusím, ale od ostatních porotců byste našla v posledním desetiletí recenzí soudobé zpč. poezie (hádám) méně. Málkové Stopy v povětří jsem četl dvakrát (poprvé před udělením ceny, podruhé poté, abych zjistil, jetli jsem šílený já, či porota) a považuji titul za dílo spíš pominutelné. Proto na to exegezi jen kvůli vám psát nebudu.

   • Hortensie H.:

    Milane,
    však kvůli HH nemusíte, věřím Vám, že jste dobře četl, ale připadala mi kritika jako nejlepší odpověď na dílo, vše ostatní mi přijde jako zbytečné. Polanova cena za tolik povyku nestojí.

 • Hortensie H.:

  Ano, zrušme poroty, nechť básníci zaplaví svět! Nerušme kritiky, kteří umí číst a pěstují uměleckou kritiku. Ne recenzi, alébrž kritiku, když mu nebylo zatěžko sepisovat dopisy, jezditi na schůze, pak může blýsknout ostruhami i jinak. Geniální básník se rodí za sto let a pochybuji, že stojí o poroty, že stojí vůbec o odezvu, tvoří svůj svět. Podporujme básníky tak, že jim propůjčíme hřiště, třeba i plž! Neb básníkům patří svět, modrý květ do každé klopy!


 • Osobně mi nepřijde úplně fér, že Vladimír připomíná i nelehkou Milanovu pracovní, resp. existenční situaci. Je to situace více básníků. Jistě ne všech, ale řady. „Abyste mohli tvořit, musíte být,“ opakovává Hrubý. Tuším… mu to řekl Holan. Nevadí mi, že mě Vladimír ironizuje jako „mudrce“, ale ty poznámky o tom, že jsem našel čas zajít na udělení Polanovy ceny. Náhodou, jo. Ale jinak žiju taky prací a stresující. A jistě, lze mi vyčinit: Měl sis dodělat VŠ. Pokud ale tuto oprávněnou výtku pomineme, mohu na veřejnosti dělat kofra, ale na velmi nízkém příjmu měsíčně to nic nezmění. I já mám tedy existenční problémy a je to jen image, že je nedávám najevo. Starost o Milana je na místě, ale naprosto není sám, kdo má obdobné problémy. U něj je to škoda, že míň píše, u mě možnážádná škoda, to je i věc názoru, ale často toho napíšemenejvíc právě když jsme švorc.

  • agent kůpr:

   Kdeže to ten Vladimír píše o finanční situaci pana Šedivého? Označte mi to prosím fixem na monitoru! Jinak máte samozřejmě pravdu, měl vyrukovat s básníkovými psychickými problémy.


 • 16. 3. píše Vladimír Novotný v komentáři pod článkem Marka Velebného z 15. 3. : Nemohu mlu­vit za něho (tj. Milana Šedivého), ale míním, že nemá žád­nou chuť se dál v čemsi nimrat. Má sta­rosti o živo­bytí, o svou poezii.

  • agent kůpr:

   Takže komentář ke článku nepatří? Proč tu tedy je? Další snaha o zviditelnění?

   Pro reakci na jiný komentář používejte tlačítko Odpovědět, nebolí to a už se to naučila i Hortensie.


   • Beru poslední články na téma Polanka jako ne jistě jeden článej, ale jednu debatu. Zviditelňovat se nemám žádný důvod, to by z téhož mohla být obviněna Hortensie H. Je ale pravda, že je tu starý úzus „nicků“ a pseudonymů a určitě má určitou kultiru (a ne štábní), jsou-li užívány. Psal o tom i Neff. I když dodal: „Ono něco podobného bylo samozřejmě i dříve, před internetem, a oni mezi sebou stejně věděli, o koho se jedná, ale šlo o to přistoupit na hru.“

   • Hortensie H.:

    Agente, z čeho to podezříváte to zviřátko Hortensii???

    • agent kůpr:

     Nepodezřívám, obviňuji! A to z ignorování tlačítka Odpovědět pro správné řazení příspěvků v diskusi do vlákna. Jako svědka si beru ZOMBína, který potvrdí, že donedávna Vaše příspěvky rovnal ručně (a značně u toho brblil).

     • Hortensie H.:

      Nic nerovnejte, v dokonalosti je smrt! Ach jsem vinna, viditělně 🙂


      • V dokonalosti je smrt? Nevím, ale negaci tohoto výroku vyvrátili mnozí experimentátoři, namátkou třeba Anatolij Djatlov v roce 1986…


     • Konečně o životě! Samozřejmě máme všichni starostí dost, každý jiných, někdo s miliony, někdo se zrušenými desetníky, někdo s vědou, někdo s kumštem. Do peněženky Milanu Šedivému jistěže nevidím, pouze vím, že má trable se zaměstnáním aj. a že žije poezií. To už tak bývá. – Copak jsem ale někde někdy psal o Ivu Fenclovi, že si měl dodělat vysokou školu? Měl neměl, vážím si spousty lidí, co nemají VŠ, nevážím si spousty lidí, co mají VŠ. Nicméně: jedna má studentka ve Fenclově věku patří k nejlepším v ročníku…

Leave a Reply

kniha týdne

sojka_regaly
July 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
< Jun Aug >

dívka týdne

divka_tydne_299

komentáře

 • Ivo Fencl { Čítám recenze od Františka Fuky na jeho stránkách, na chvíli mě napadlo, že by mohlo... }
 • Ivo Fencl { Poprosil jsem spisovatele Jana Koubka (autora výborného románu Matky), aby mi jeho partnerka Zuzanin dech... }
 • Cyril NAVRÁTIL { Jsem mladým začínajícím autorem a bývalým studentem FF UK a nyní (1.9.) začíná má crowdfundingová... }
 • kohoutek ze zlaté kuchyně { Líbí se mi váš styl psaní. Dobrá práce! }

anketa

Dělá Středisko západočeských spisovatelů dost pro literaturu v regionu?

zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

LZ banner

Morris & Woody