opuštěná místa

odkazy

kmp

czech_lit

saspi

vanili

cechura

epika

nava


jsme na facebookuZmíněná hádanka je víceméně vyřešená už nejméně několik desetiletí a pouze ti, co – povíme-li to slovy z libreta Karla Sabiny – „nechtějí pravdu zvědět“, pořád tvrdí, že první tištěnou knihou v Čechách se stala Kronika trojánská, která prý přišla na svět roku 1468. Přetrvávající legendy o tomto českém prvotisku a o roce jeho vzniku posléze spoluvytvořily letitou vlasteneckou mystifikaci, která do určité míry přetrvala až do roku 1990. Přitom už Josef Dobrovský nad ní od počátku notně kroutil hlavou a po letech se jeho pochybnosti potvrdily jako oprávněné.

Prostřednictvím pražského Institutu pro studium literatury se nyní můžeme seznámit se zasvěcenou recenzí z pera Jana Pišny, který shrnuje nemalá pozitiva nedávno vydané publikace Kamila Boldana Počátek českého knihtisku (již vydalo pražské nakladatelství Scriptorium). Badatel nikterak neznevažuje první české krůčky v oblasti prvotisků čili inkunábulí (připomeňme, že otcem domácí inkunábulistiky byl právě Dobrovský), nicméně konstatuje, že náš knihtisk se až do třetiny 16. století nevymanil ze strohého a nevýrazného vzezření a že i zde se projevilo neblahé zaostávání za ostatní Evropou. Rozuměj za Evropou jižní a západní, nemluvě o sousední knižní kultuře německé. Nuže, letopočet 1468 byl nadobro vyvrácen a Boldan stanoví, že první knihou, která byla vytištěna v češtině, byl text Nového zákona, jehož vydání bylo dokončeno až někdy v letech 1482–1483. To však bereme v patrnost jen nejužší český region, zatímco první tisky v zemích Koruny české vznikly nikoli v Plzni, nýbrž v dolnoslezské metropoli Vratislavi (později Breslau, nyní Wróclav). A v Plzni? Nejstarším plzeňským tiskem jsou podle vědce latinská Provinciální statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476.

Kamil Boldan své analýzy počátku českého knihtisku předkládá zejména jako pohled do „zrcadla tuzemské vzdělanosti“, díky němuž nalézá i klíč k netradiční interpretaci obzvláště literární činnosti doby jagellonské. Což je mnohem invenčnější přístup než provinčně plus školometsky mudrovat, zda k nám pronikl víc vzdělanecký humanismus nebo už i vícejazyčná literární renesance.


One Response to “Je po hádance knihtisku”

  • Milan Šedivý:

    No sláva na nebesích, konečně jste to akceptoval. Však jsem vás již dříve, když jste ještě mudroval o roku 1468, upozorňoval na Boldanův spis Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku z roku 2010, kde trojánskou legendu Boldan nade všechny pochybnosti již vyvrátil.

Leave a Reply

kniha týdne

sojka_regaly
May 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
< Apr Jun >

dívka týdne

divka_tydne_299

komentáře

  • Ivo Fencl { Čítám recenze od Františka Fuky na jeho stránkách, na chvíli mě napadlo, že by mohlo... }
  • Ivo Fencl { Poprosil jsem spisovatele Jana Koubka (autora výborného románu Matky), aby mi jeho partnerka Zuzanin dech... }
  • Cyril NAVRÁTIL { Jsem mladým začínajícím autorem a bývalým studentem FF UK a nyní (1.9.) začíná má crowdfundingová... }
  • kohoutek ze zlaté kuchyně { Líbí se mi váš styl psaní. Dobrá práce! }

anketa

Dělá Středisko západočeských spisovatelů dost pro literaturu v regionu?

zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

LZ banner

Morris & Woody